Restauració de pedra artificial i natural

Restauració i recuperació de paraments, motllures de pedra artificial i monuments amb varietat de morters de reintegració mitjançant moldejat manual o per creació de motlles. Amb col·locació d’armats específics segons el gruix del material a aplicar.