Tractaments i protecció d'elements de forja

Aplicació d’esmalt de partícules metàl·liques previ tractament anticorrosiu sobre el ferro forjat decoratiu o arquitectònic.