Col·locació paper pintat i vinílic

Aplicació de paper pintat, oferint una gran varietat de catàlegs de importació o nacionals.