Casa Burés (Barcelona)

Edifici modernista del 1905, en el qual s’ha col·laborat en la recuperació de vàries zones de l’edifici.• S’han aplicat diverses tipologies de pintures en els paraments existents a les plantes principal, baixa i soterrani, les quals es configuren com a plantes nobles i de major interès arquitectònic.

• A nivell de façana principal, les baranes ornamentals metàl·liques, s’han tractat amb pintures al esmalt amb contenció de partícules metàl·liques.

• També s’han realitzat restauracions puntuals en que es repara i reconstrueix l’anella de la torre amb morter reintegrador i posterior restauració cromàtica.

• Restauració dels emmarcats interiors de les finestres de la torre amb morter reintegrador i acabat amb joc de veladures. Reconstrucció del fris esgrafiat de la façana interior amb calç aèria partint de documentació gràfica.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercation ullamco laboris nisi ution aliquip exon commodo conquat. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Quise nostrud exercation ullamco laboris nisi ution aliquip exon commodo conquat laboris nisie.

.