Pintura d'alta decoració


Oferim una gran varietat d'acabats i de productes aplicats tant a base aigua com en dissolvents. La qualitat de la matèria primera, la netedat i polidesa ens avalen.
  Policromia


La policromia, refent dibuixos de tot tipus i de segles passats, és una de les nostres tècniques més especialitzades. Duta a terme per professionals molt qualificats, aquesta tècnica, pot reproduir els dibuixos mitjançant la reintegració dels originals o es poden reproduir de nou mitjançant plantilles o fotografies.
  Varietat d'estucs


Es realitzen diferents tipus d'estucs tant en interiors com en exteriors, amb una àmplia gamma d'acabats tant pel que fa a la textura final, la coloració i el comportament hidràulic.
  Aplicació de paper pintat


Disposem d’una gran varietat de catàlegs d'importació o nacionals per a la tria del paper que s'adapti a les necessitats del client.
  Hidrofugants i consolidants


Apliquem hidrofugants per a la protecció de façanes i elements en que interessi que l'aigua no penetri a la porositat del material. També consolidants per garantir l’adherència i cohesió de les partícules del propi material.
  Decapat de la fusta i sorrejat del ferro


Apliquem gels decapants sobre les capes de pintura antiga dels elements de fusta, així obtenint la fusta verge original. El sorrejat sobre el ferro s’utilitza principalment per obtenir el procés anterior, i sobre materials petris, quan l’objectiu és aconseguir una neteja mitjançant una erosió controlada en la capa superficial contaminada dels materials.
  Pintura industrial


Oferim un servei de pintat de maquinària industrial o peces finals de fabricació. Així com l'aplicació de tractaments ignífugs sobre elements estructurals, pintura de terres industrials, pintures impermeabilitzants, pintures sanitàries i ecològiques.
  Imitació de materials


Tècniques especialitzades en imitacions de fusta, marbre, pedra, entre altres.
  Reparació de motllures de pedra


Reparació de motllures pedra artificial, amb morters reintegradors degudament armats en cas de gruixos importants.
  Aplicació de tècniques antigues


Donada l'antiguitat generacional en el sector de la pintura, hi ha una gran coneixença de les tècniques antigues i procediments que utilitzaven els mestres artesans. Així com l'aplicació o neteja de daurats i platejats en motllures.


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)