principal

  interiors alt standing Habitatge unifamiliar aïllat   
Aplicació d'estuc de calç a la façana. Interiors a base de pintura plàstica, estucs de calç i metalitzats.
  altres obres realitzades

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic
  manteniment
  obra nova
  industrial


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)