principal

  obra nova El Terrat (Barcelona)   
Pintat d'estructura metàl·lica, hidrofugat de l'aplacat de pedra, estucs de calç varis, provocació d'oxidació decorativa de xapes metàl·liques.
  altres obres realitzades

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic
  manteniment
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)