principal

  manteniment Campus Universitari U.P.C. Terrassa   
Manteniment del Campus Universitat de la U.P.C de Terrassa
  altres obres realitzades

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic
  obra nova
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)