principal

  manteniment Discoteques Pont Aeri   
S'ha intervingut en el manteniment de les discoteques Pont Aeri, de les poblacions de Vinarós (Castelló), Manresa i Valljordina
  altres obres realitzades

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic
  obra nova
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)