principal

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic Monasterio de las Salesas Reales. Madrid   
Reparació de la pedra artificial mitjançant armat amb barres roscades d'acer inoxidable, reintegració de les motllures i relleus amb morter reparador, rejuntat de la mampostería amb morter de calç natural, tractament consolidant i hidrofugant.
  altres obres realitzades

  manteniment
  obra nova
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)