principal

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic Catedral de Vic   
Aplicació d'estuc de morter de calç natual tipus "Cumen" colorejat en massa, acabat fratassat.
  altres obres realitzades

  manteniment
  obra nova
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)