principal

  Restauració d'elements del patrimoni arquitectònic Real Academia de la Medicina. Barcelona   
Refet dels estucs de calç. Treballs de policromia en cornises. Reconstrucció de la pedra amb morter reparador.
  altres obres realitzades

  manteniment
  obra nova
  industrial
  interiors alt standing


PINTURES CALVERAS S.L. | Passatge Molinet, 12 | Tel. i Fax 93 837 18 64 | info@pinturescalveras.com | 08650 SALLENT (Barcelona)